Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 marca składać będzie można wnioski w ramach kolejnej edycji skierowanego do osób niepełnosprawnych programu „Aktywny Samorząd” na rok 2018. Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat Starogardzki...

Od 1 marca składać będzie można wnioski w ramach kolejnej edycji skierowanego do osób niepełnosprawnych programu „Aktywny Samorząd” na rok 2018.

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY I OBSZARY, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ROKU 2018 TO:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 oraz na stronie internetowej www.pcprstarogard.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2018:
MODUŁ I – od 01 marca 2018 do 30 sierpnia 2018 r.
MODUŁ II
na semestr letni – od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
na semestr zimowy – od 1 września 2018 r. do 10 października 2018 r.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY

 • Otwarcie rundy wiosennej

  Na inaugurację rundy wiosennej KP Starogard Gdański (aktualnie 14 pozycja w tabeli) zmierzy się z Wdą Świecie (aktualnie 10 pozycja w tabeli) mecz rozpocznie się o godzinie 15:00 na...
 • Stracił zagraniczne prawo jazdy i odpowie za przestępstwo drogowe

  Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali mężczyznę, który kierował mercedesem mimo cofnięcia uprawnień do kierowania. Przestępca drogowy został zauważony przez wracającego ze służby funkcjonariusza, który powiadomił telefonicznie o tej sytuacji...
 • Szyją od 1957 roku

  Prezydent od początku kadencji konsekwentnie spotyka się z lokalnymi przedsiębiorcami i poznaje specyfikę starogardzkich firm. 14 marca br. Janusz Stankowiak odwiedził Zbigniewa Gulgowskiego prezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów POMORZANKA. Towarzyszył...
 • Oni wystąpią na Zlocie

  Starogardzkie Centrum Kultury i Klub Motocykli Dawnych ze Starogardu Gdańskiego zapraszają w dniach 20-22 lipca 2018 r. na IX edycję imprezy „Zlot Weteranów Szos – Historia na Kołach”. Impreza...