Udany dialog obywatelski czyli IV Starogardzkie Forum NGO

Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych podsumowała dwa lata działalności. Podpisała z prezydentem miasta Starogard Gdański porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiła koncepcję nowej lokalizacji COP i zmieniła skrót z...
Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych podsumowała dwa lata działalności. Podpisała z prezydentem miasta Starogard Gdański porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiła koncepcję nowej lokalizacji COP i zmieniła skrót z SROP na StROP. Tak wyglądało IV Starogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 10 października w sali na piętrze Dworca PKP.

10 października przedstawiciele starogardzkich NGO-sów i władz miasta spotkali się w sali na piętrze Dworca PKP. W spotkaniu uczestniczyło 47 przedstawicieli organizacji, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz osoby wspierające III sektor. Gośćmi byli prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, wiceprezydent Tadeusz Błędzki, Sylwia Ossowska pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Dzieci i Młodzieży, Agata Chrul przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ewa Czeplina – prezes LGD Chata Kociewia i dyrektor nadwiślańskiego OWES oraz Janina Lubawska – przedstawiciel lokalnego biznesu.

Spotkanie poprowadził przewodniczący StROP-u Marcin Kaszubowski.

Jesteśmy tu dla was, dla wszystkich organizacji pozarządowych – powiedział przewodniczący. – Chciałbym, aby to spotkanie nie było „sztywne”. Możecie swobodnie w nim uczestniczyć, zadawać pytania i podejmować dialog. Dodam jeszcze, że dzięki waszym głosom reprezentuję Pomorską Radę Organizację Pozarządowych i Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Na naszej stronie internetowej jest do mnie kontakt. Służę pomocą zawsze, zwłaszcza, że starogardzkie NGO-sy są coraz silniejsze i mają duży wpływ zarówno doradczy, jak i decyzyjny – dodał Marcin Kaszubowski.

Sprawozdanie z działalności Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych za okres 2017-2019 przedstawił wiceprzewodniczący Rady Wojciech Mokwa. Podkreślił, że głównymi zadaniami Rady było: ułatwienie stowarzyszeniom aplikowanie o miejskie fundusze za pośrednictwem systemu „Witkac”, który udało się wprowadzić w Urzędzie Miasta, opracowanie zasad współpracy NGO-sów z miastem oraz znalezienie miejsca dla Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), które spełniałoby potrzeby i oczekiwania organizacji.

Podsumowując, osiągnęliśmy wszystkie cele, które sobie założyliśmy. Odbyliśmy dziesiątki spotkań i spędziliśmy setki godzin na dyskusjach, aby doprowadzić do porozumienia, które ułatwi działania organizacjom w Starogardzie– powiedział Wojciech Mokwa

Rada Organizacji Pozarządowych przeprowadziła też miarodajną ankietę dotyczącą potrzeb i oczekiwań starogardzkiego III sektora. Jej wyniki przedstawiła członkini Rady Dorota Dorau. Na jej podstawie Rada ustaliła, że dialog, współpraca, wsparcie finansowe i wspólne miejsce najbardziej interesują starogardzkie NGO-sy. Te cztery filary stały się też podstawą do zawarcia porozumienie pomiędzy Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych i władzami miasta na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2019-2020.– W porozumieniu z prezydentem miasta uzgodniliśmy, że od nowego roku COP przeniesie się do byłej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Mickiewicza. Obiekt wymaga remontu, dlatego przeprowadzka może przedłużyć się w czasie, ale z pełnością będzie to I kwartał nowego roku. W tej chwili opracowywana jest koncepcja zagospodarowania pomieszczeń. Zaletą nowej siedziby COP-u będzie to, że oprócz dużej sali, w której będziemy mogli organizować różnego rodzaju spotkania, będziemy mieli do dyspozycji dwa mniejsze pomieszczenia oraz miejsce na dokumenty. To oznacza, że stowarzyszenia, które mają problem z rejestracją swojej działalności ze względu na miejsce, będą mogły rejestrować się w COP-ie. Dodatkowo otrzymają szafki na przechowywanie dokumentów – wyjaśniła Anna Lembicz – Centrum będzie większe i wygodniejsze. Chcemy, żeby tętniło życiem, dlatego zachęcamy wszystkie stowarzyszenia do korzystania z niego, jak i wsparcia, które oferuje – zakończyła.

Wielomiesięczne spotkania i burzliwe dyskusje zakończyły się ostatecznie zobowiązaniem obu stron do stworzenia wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz starogardzkich organizacji pozarządowych. Program opierać się ma na sprawdzonych partycypacyjnych narzędziach współpracy międzysektorowej jak Fundusz Wkładów Własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz Centrum Organizacji Pozarządowych – jako miejsca rozwoju, działań i integracji starogardzkich organizacji pozarządowych. Dodatkowo strony opracują procedury, które umożliwią organizacjom pozarządowym uzyskanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej wspólnoty, a także lepsze poznanie się i wzajemną integrację obu sektorów.

Dokument podpisali przewodniczący StROP-u Marcin Kaszubowski i prezydent miasta Janusz Stankowiak. W ślad za nimi porozumienie podpisali pozostali członkowie Rady: Wojciech Mokwa, Dorota Dorau, Anna Lembicz i Aneta Kocik.

W porozumieniu prezydent miasta oraz jego przedstawiciele zobowiązali się też do udziału w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami sektora pozarządowego.

Sam jestem przykładem skuteczności działania organizacji pozarządowych. Państwo w różnych obszarach wypełniacie luki. My też kiedyś zauważyliśmy lukę i postanowiliśmy na początku jako niezrzeszeni, a potem jako stowarzyszenie ją wypełnić. Zawalczyliśmy o własną wizję dla Starogardu Gdańskiego. To się udało. W Państwa przypadku to też się udaje. Zauważyłem jednak pewną przypadłość, która oczywiście nie dotyczy wszystkich organizacji – pilnowanie i bronienie własnej autonomii. Proszę się nie bać. Centrum Organizacji Pozarządowych pozwoli wam uzyskać jeszcze więcej autonomii, bo otworzy przed wami nową przestrzeń do działania. Zapytałem wiceprezydenta Macieja Kalinowskiego, czy w konkursach jest uwzględnione kryterium współpracy, dzięki któremu można uzyskać dodatkowe punkty? Może warto dodać ten element do oceny wniosków konkursowych?  Używając może nie najlepszego określenia, być może to zmusi organizacje do współpracy. Może warto się nad tym zastanowić – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak i dodał – Wywodzę się z organizacji pozarządowych, myślę, że rozumiem Państwa potrzebę działania i jedno co mogę zagwarantować, to że zawsze możecie na nas liczyć, na pomoc samorządowców w realizacji celów dla dobra mieszkańców, bo te cele – wasze i nasze są bardzo spójne – dodał.

Podczas spotkania Dorota Dorau prezes Stowarzyszenia Można Inaczej zaproponowała zmianę skrótu nazwy Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. Dotychczasowy SROP miałby zostac zamieniony na StROP, który brzmi lepiej i kojarzy się bardziej pozytywnie.

Uczestnicy jednomyślnie zgodzili się na nowy skrót Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych StROP.

Rozmowa z Agatą Chrul z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o kondycji NGO-sów i programie współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z nimi na 2020 rok zakończyła VI Forum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim.

Kategorie
BiznesWiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY