Spotkanie autorskie pt:. „Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze”

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z panem Janem Kulasem, autorem książek „Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze”. „Droga Jana Kasprowicza nad polskie...

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z panem Janem Kulasem, autorem książek „Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze”.

„Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze” – to książka napisana przez Jana Kulasa i wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego (TP NMM) w Gdańsku, w końcu 2016 roku. Książka wyrosła z zainteresowań Jana Kulasa wielkimi piewcami polskiego morza i Pomorza tj. Bernarda Chrzanowskiego, Stefana Żeromskiego i właśnie Jana Kasprowicza.

Publikacja składa się z dwóch części: w pierwszej autor zawarł kalendarium życia i twórczości oraz biogram słownikowy Jana Kasprowicza, w części drugiej Jan Kulas przybliżył związki J. Kasprowicza z Pomorzem i polskim morzem. Autor poparł w niej również inicjatywę TP NMM nadania imienia J. Kasprowicza Latarni Morskiej w Rozewiu.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Czytelni Popularnonaukowej (II piętro) w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty przy ul. Paderewskiego 1 w Starogardzie Gdańskim.

Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY