Nie pal traw i odpadów biodegradowalnych

Każdego roku pielęgnujemy przydomowe ogrody oraz działki ogrodnicze i rekreacyjne. Pamiętajmy jednak, że na tych terenach obowiązuje zakaz spalania odpadów ulegających biodegradacji. Obowiązujący w Starogardzie Gdańskim system gospodarowania opadami...
Każdego roku pielęgnujemy przydomowe ogrody oraz działki ogrodnicze i rekreacyjne. Pamiętajmy jednak, że na tych terenach obowiązuje zakaz spalania odpadów ulegających biodegradacji.

Obowiązujący w Starogardzie Gdańskim system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór bioodpadów, w tym również odpadów z ogrodów. W związku z tym spalanie w przydomowych ogrodach trawy, gałęzi i liści, a także innych odpadów powstałych po porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi m. in. kara grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Kary za wypalanie traw oraz niezgodne z prawem spalanie odpadów przewiduje wiele aktów prawnych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami lub urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, ale jedynie wówczas, gdy odpady te NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański określa, że wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne, w tym odpady z ogrodów i parków, takie jak trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania. Zatem spalanie tego typu odpadów w ogniskach jest niedopuszczalne.

W myśl art. 191 ww. ustawy kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych).
Ponadto, na podstawie kodeksu wykroczeń, zabronione jest także wypalanie traw. Nie dość, że proceder ten przynosi znaczne szkody środowisku, co pokazały np. ostatnie pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym, to zgodnie z kodeksem wykroczeń każdy, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Z kodeksu karnego natomiast wynika, że osoby które poprzez wypalanie traw sprowadzają zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlegają karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzenie zaś bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Apelujemy więc o rozsądek i niestwarzanie uciążliwości i zagrożeń dla środowiska oraz ludzi poprzez powstrzymanie się od wypalania traw, czy spalania odpadów biodegradowalnych w ogniskach, co również uchroni nas od narażenia się na sankcje karne czy finansowe.

Kategorie
RegionWiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY

 • Jedyne takie muzeum

  Od ubiegłego roku przy remizie OSP w Siwiałce działa jedyny w Powiecie Starogardzkim skansen strażacki. Znajdujące się w nim pojazdy od lat nie są w służbie. Choć jak mówią...
 • Kolejna ulica w Starogardzie wyremontowana

  Dobiegł końca remont ulicy Gimnazjalnej na długości około 200 metrów. Ulica ma nowy dywanik asfaltowy, krawężniki, chodniki i obrzeża trawnikowe. Inwestycja kosztował blisko 400 tys. zł. Ulicę wyremontowała firma...
 • Odpowie za posiadanie znacznej ilości amfetaminy

  Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczną ilość środków odurzających. W wyniku przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram amfetaminy. Narkotyk ukryty był w pokoju pod szafą. Mieszkaniec...
 • Ekologicznie i ekonomicznie

  Starogard ogranicza koszenie trawników na wybranych terenach miasta. Jest to proekologiczne działanie władz miasta, które ma na celu ochronę gleby przed wysychaniem, wzbogacenie miejskiego ekosystemu przyrodniczego, a także oczyszczenie...