Na jesień Rynek będzie kompletny. Ruszają prace przy Ratuszu

Do końca września 2022 roku zniknie sprzed Ratusza przysypany piaskiem plac po wykopaliskach. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na uproszczony projekt zagospodarowania tego terenu. Firma Handlowa Adam Kowalczyk...

Do końca września 2022 roku zniknie sprzed Ratusza przysypany piaskiem plac po wykopaliskach. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na uproszczony projekt zagospodarowania tego terenu. Firma Handlowa Adam Kowalczyk przykryje plac płytami granitowymi,  wokół których posadzi nowe rośliny ozdobne. Pomiędzy nimi  wmuruje płaski zarys murów piwnic dawnego Ratusza. Prace wykona za kwotę ponad 500 tys. zł.

Koncepcji zagospodarowania obszaru miejskich wykopalisk było kilka. Miastu zależało na tym, aby zachować pamięć o dokonanych w tym miejscu znaleziskach archeologicznych. Koncepcja zakładała wymurowanie ścian piwnic dawnego Ratusza do wysokości 45 cm ponad nawierzchnię, która przykryje wykopaliska. Na murkach miały pojawić się ławeczki, a wokół nowa roślinność. Projekt opracowała Firma Projektowo-Budowlana Ognik ze Starogardu Gdańskiego. Po licznych konsultacjach i uzgodnieniach zatwierdził go Komitetu Rewitalizacji. Jednak Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na takie rozwiązanie. Swoją decyzję tłumaczył obawą uszkodzenia lub zniszczenia budynku Ratusza. 

– W piśmie z grudnia 2020 roku Konserwator zalecił „uproszczenie rozwiązań i przyjęcie do wykonania uczytelnienia przebiegu reliktów ścian średniowiecznego ratusza wyłącznie w płycienawierzchni placu lub rezygnację z uczytelnienia tego przebiegu, przyjmując wyłącznie zasypanie reliktów i odtworzenie placu z użyciem materiału nawierzchniowego jak w pozostałej części rynku„.  Zgodnie z zaleceniem Konserwatora wykopaliska zasypaliśmy. Wstrzymaliśmy się jednak z decyzją o sposobie zagospodarowania tego placu do czasu wyjaśnienia kwestii spornych – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki

Ostatecznie decyzją z dnia 05.08.2021 r. Konserwator  zezwolił na „odwzorowanie zarysu murów (zgodnie z przeprowadzonymi badaniami archeologicznymi), poprzez zastosowanie cegły klinkierowej w miejscach przebiegu murów na tle granitowej płyty nawierzchni” .Miasto przystało na takie rozwiązanie, po uzyskaniu zgody Konserwatora na uzupełnienie tej przestrzeni roślinnością.

– Bardzo nam zależało na wprowadzeniu roślinności w tym miejscu, co stanowiło kwestię sporną z Konserwatorem. Ostatecznie wygrały argumenty, że zieleń poprawi estetykę krajobrazu Rynku i podkreśli jego wartości. Wpłynie też pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, zmniejszy poziom zanieczyszczeń tego miejsca, poprawi mikroklimat i zapobiegnie powstawaniu wysp ciepła – podkreśla dalej wiceprezydent.

W pierwszym kwartale  br. prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę z Wykonawcą tego zadania. W przetargu nieograniczonym spośród trzech oferentów najkorzystniejszą propozycję złożyła Firma Handlowa Adam Kowalczyk z Wdy. Na wykonanie inwestycji ma 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres rozpoczętych pod koniec czerwca prac obejmie pokrycie przysypanego piaskiem fragmentu rynku płytami granitowymi, odwzorowanie w nich zarysu murów piwnic dawnego Ratusza z cegły klinkierowej w wątku gotyckim oraz obsadzenie terenu roślinnością niską okrywową. Aby lepiej uwidocznić zarys murów, projekt przewiduje ułożenie cegieł zlicowanych z płytą rynku. Przestrzenie pomiędzy zarysem ścian Wykonawca wypełni ziemią i obsadzi zielenią, która nie przesłoni ekspozycji rysunku murów ani całego budynku Ratusza. W środku obrysu murów Wykonawca  zamontuje tablicę informacyjno-edukacyjną dotyczącą odkrytych w tym miejscu reliktów.

Nowy salonik miejski  ma być gotowy jesienią br. Koszt tych prac wyniesie ponad pól miliona złotych. 

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY