Dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych

Rekordowe wyniki województwa pomorskiego Nowi inwestorzy, spadek bezrobocia, rosnąca liczba ofert pracy i podwyżki płac – tak prezentują się statystyki województwa pomorskiego. O wysokiej atrakcyjności regionu świadczy fakt powstawania...

Rekordowe wyniki województwa pomorskiego

Nowi inwestorzy, spadek bezrobocia, rosnąca liczba ofert pracy i podwyżki płac – tak prezentują się statystyki województwa pomorskiego. O wysokiej atrakcyjności regionu świadczy fakt powstawania kolejnych centrów usług wspólnych, centrów IT oraz intensywnie rozwijający się sektor produkcji. Inwestują zarówno giganci – Swarovski, Ricoh czy Lacroix – jak i mniejsze firmy badawczo-rozwojowe – Benetel czy Eurofins Digital Testing.

Obserwujemy wzrastające zainteresowanie województwem. Spodziewamy się, że ten rok będzie rekordowy pod tym względem. Zamknęliśmy z sukcesem już 9 nowych projektów inwestycyjnych, które w najbliższym czasie przyczynią się do utworzenia 2,2 tys. miejsc pracy w regionie, a to jeszcze nie koniec – mówi Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania. – O pozycji Polski i rosnącym znaczeniu województwa pomorskiego na mapie inwestycyjnej świata będziemy rozmawiali z przedstawicielami biznesu 28 września w Sopocie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei i już dziś zapraszamy na tę debatę – dodaje Wojciech Tyborowski.

Statystyka

Obecnie bezrobocie w Pomorskiem należy do najniższych w Polsce i wynosi ok. 5,9%, podczas gdy dla całego kraju kształtuje się na poziomie ok. 7,1%. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił, że na osoby poszukujące pracy w sierpniu br. czekała rekordowa liczba 12 tys. ofert zatrudnienia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było w lipcu prawie o 100 zł wyższe niż w skali kraju i wyniosło 4591 zł brutto, to wzrost o ponad 200 zł w stosunku do roku poprzedniego. Polepszająca się sytuacja na rynku pracy przyciąga do województwa nowych mieszkańców – Pomorskie ma trzecie najwyższe pozytywne saldo migracji w Polsce.

Rozwój województwa pomorskiego w ostatnich latach to efekt wieloletniej pracy na rzecz biznesu – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Zainteresowanie wśród inwestorów rośnie, m.in. dzięki działaniu inicjatyw samorządowych oraz bliskiej współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w biznesowy rozwój regionu, wśród których należy wymienić m.in. projekty skierowane na wspieranie start-upów w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni czy w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, a także działania wspierające inicjatywy klastrowe oraz inteligentne specjalizacje. Podkreśliłbym znaczenie działań inicjatywy Invest in Pomerania – dodaje marszałek Struk.

Invest In Pomerania działa już 6 lat

Inicjatywa Invest in Pomerania koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza właśnie świętuje 6-lecie swojego istnienia. W tym czasie zrealizowała 79 projektów inwestycyjnych, które przyczyniły się do powstania 12 tys. miejsc pracy, z czego ponad 9,7 tys. dotyczy usług (finansowych, księgowych, kadrowych czy rekrutacyjnych) dla biznesu oraz prawie 2,3 tys. w sektorze produkcyjnym i logistycznym. Invest In Pomerania wspiera inwestorów na wielu polach – dostarcza szczegółowe dane o regionie, pomaga nawiązać kontakt z władzami lokalnymi, organizuje wizyty studyjne. Ponadto aktywnie poszukuje firm, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane inwestycjami w regionie. W najbliższych latach inicjatywa będzie kładła nacisk na wzrost udziału inwestycji produkcyjnych oraz na promowanie regionu jako miejsca idealnego do życia i pracy. Planuje również ogłoszenie konkursu grantowego na uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

Invest In Pomerania na „Europejskim Forum Nowych Idei” w Sopocie, 28 września 2017

W tegorocznej edycji EFNI przedstawiciele Invest In Pomerania poprowadzą panel dyskusyjny – „Przedsiębiorczy Samorząd: Jak wykorzystać szanse globalizacji? Globalny podział pracy – jaka będzie pozycja Polski na mapie inwestycyjnej świata?”. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: trendy w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nowe uwarunkowania realizacji projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmiany w pozycji Polski na globalnej mapie inwestycyjnej, nowe wyzwania dla prowadzących projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zaufanie pomiędzy społecznościami lokalnymi a międzynarodowym biznesem, współpraca pomiędzy samorządami a globalnymi przedsiębiorstwami. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm zagranicznych posiadających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Zapraszamy.

/ informacje prasowe – Agencja Rozwoju Pomorza
Kategorie
BiznesWiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY