Coraz więcej wniosków o świadczenie uzupełniające

1501, aż tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do starogardzkiego ZUS. Wśród potencjalnych świadczeniobiorców przeważają kobiety. Świadczenie często nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”....
1501, aż tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do starogardzkiego ZUS. Wśród potencjalnych świadczeniobiorców przeważają kobiety.

Świadczenie często nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”. Jednak to nie stopień niepełnosprawności jest tu kluczowy, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać wsparcie, trzeba także być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość doczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Chodzi tu świadczenia takie jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. To właśnie przekroczenie progu dochodowego jest dominującą przyczyną decyzji odmownych.

 

 

Wysokość wsparcia dla osoby, która dotychczas otrzymywała świadczenia w kwocie 1 100 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Ci, których łączna kwota świadczeń znajduje się między 1 100 zł a 1 600 zł, dostaną różnice między kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł. Osoba, która obecnie pobiera emeryturę w wysokości 800 zł, otrzyma 500 zł świadczenia uzupełniającego, natomiast ktoś, kto otrzymuje 1 300 zł renty dostanie tego świadczenia 300 zł. Większość beneficjentów świadczenia otrzymuje je w pełnej wysokości.

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Wniosek można znaleźć na naszej stronie zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu. Można je również składać także elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS). Osoby, które chcą otrzymać wsparcie a nie posiadają takiego orzeczenia powinny do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia, przed wszystkim zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9).

Tym, którzy mają już prawo do renty lub emerytury w ZUS, wsparcie będzie wypłacane razem z tym świadczeniem. Ci którzy dotychczas nie otrzymywali żadnych świadczeń, pieniądze dostaną  w terminie wskazanym w decyzji. Nieznaczna większość otrzymujących wsparcie wybiera przelew na konto w banku.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY

 • Medale naszych zawodników

  W Olsztynie odbyły się III Mistrzostwa Europy Cavalcanti Brazylijskiego Jiu-Jitsu GI i NO-GI organizowane przez Rolling Spider Team Olsztyn,  w którym brało udział około 300 osób. Starogardzki Klub Karate...
 • Policyjny Mikołaj odwiedził szpital

  Dwie policjantki ze starogardzkiej komendy regularnie, poza służbą spotykają się z małymi pacjentami oddziału pediatrycznego w Starogardzie Gdańskim. Tym razem dołączył do nich policyjny Święty Mikołaj, który wraz z...
 • Po drodze…

  Architektura, pejzaż i stare samochody to główne tematy prac Anny Mierzejewskiej-Otty, które znalazły się na wystawie zatytułowanej „Po drodze…”. Obecnie można oglądać ją w Galerii „A” Starogardzkiego Centrum Kultury....
 • Pomagać zawsze warto

  Takie hasło 5 grudnia ze sceny w audytorium Zakładów Farmaceutycznych Polpharma padło wiele razy. Tego dnia już po raz piętnasty Stowarzyszenie „Można Inaczej” zorganizowało tam Starogardzką Galę Wolontariatu. Tytułów...