Znów więcej cudzoziemców w Pomorskiem

Po spadku na przełomie roku, ponownie wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS. Stanowią oni ponad 10 proc. wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w Polsce. U schyłku ubiegłego roku po...
Po spadku na przełomie roku, ponownie wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS. Stanowią oni ponad 10 proc. wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w Polsce.

U schyłku ubiegłego roku po raz pierwszy spadła liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu. Było ich wówczas 35,5 tys. To oznacza, że pomiędzy  końcem października, a końcem grudnia ubyło ich ponad 1,1 tys.  Na koniec lutego natomiast liczba ubezpieczonych na Pomorzu obcokrajowców wzrosła do niemal 36,2 tys.  To ponad 10 proc. wszystkich obywateli innych państw objętych ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.

Są to obywatele aż 126 państw. Ponad 3/4 ubezpieczonych w naszym województwie cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy, których jest blisko 28 tys.  Drugą grupę stanowi 2,1 tys.  obywateli Białorusi. Kolejni są Rosjanie (784), Gruzini (603) oraz Mołdawianie (546).  Co ciekawe, Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych jest u nas m.in. po jednym obywatelu Aruby, Beninu, Haiti, czy Laosu.

Systematycznie wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę. W październiku 2018 r. było ich 15,4 tys., na koniec ubiegłego roku prawie 15,6 tys., a obecnie jest ich ponad 16 tys. Mniej więcej stała jest liczba prowadzących własną działalność gospodarczą, która oscyluje około tysiąca pięćdziesięciu. Wynika z tego, że ubywa  zatrudnionych na innego rodzaju oskładkowanych rodzajach umów, np. zleceniu.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących  na Pomorzu może być większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Warto podkreślić, że im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu. Legalnie zatrudnieni obywatel innych państw wpływają pozytywnie na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY