Wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „Starogard-2018”

Dnia 24 października 2018 r. na terenie powiatu starogardzkiego odbędą się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „STAROGARD-2018”. W ćwiczeniach będą brały udział pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego,...
Dnia 24 października 2018 r. na terenie powiatu starogardzkiego odbędą się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze „STAROGARD-2018”. W ćwiczeniach będą brały udział pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego, Zakładowa Straż Pożarna Polpharma, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, służby zarządzania kryzysowego, Policja, Straż Miejska i Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W trakcie ćwiczeń przewidziana jest realizacja 3 epizodów:

  • Epizod I „chemiczno-ekologiczny” zlokalizowany na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.
  • Epizod II „poszukiwawczo-ratowniczy” zlokalizowany na terenie Pomorskiego Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. w miejscowości Jabłowo.
  • Epizod III „techniczny” zlokalizowany na bocznicy kolejowej „Elewatora”
    w Jabłowie.

Głównym celem ćwiczeń jest realizacja zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego ZF Polpharma S.A. oraz doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych i wypadków komunikacyjnych z dużą liczbą osób poszkodowanych wymagających użycia znacznych zasobów ratowniczych. W celu skutecznego kierowania działaniami ratowniczymi powołany zostanie sztab akcji.

Ćwiczenia zostały poprzedzone spotkaniem edukacyjnym w audytorium Polpharmy, które odbyło się 9 października br. Podczas konferencji przedstawiono zadania stojące przed administracją samorządową, instytucjami, przedsiębiorcami i służbami ratowniczymi na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Było również okazją do przedstawienia informacji o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą wykonywane w przypadku  wystąpienia awarii. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. zostały zaliczone do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Realizując zadania ustawy Prawo ochrony środowiska, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje analizy i przećwiczenia założeń  zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i zmian.

Jednocześnie informuję, że dnia 24 października br. (środa) w godzinach od 09.00 do 14.00, w związku z ćwiczeniami mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na terenie miasta, czasowo zostanie zamknięta ulica Pelplińska od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą Pomorską. 

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY