Ważne informacje – ZUS

Dodatkowe linie telefoniczne, Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, Wypłaty świadczeń bez opóźnień  

ZUS uruchamia dodatkowe linie telefoniczne

 

Aby ułatwić klientom kontakt, ZUS uruchomił dodatkowe linie telefoniczne, gdzie będzie można zasięgnąć informacji w najważniejszych obecnie sprawach. Dodatkowe, osobne linie będą dla obsługi świadczeń i zasiłków opiekuńczych, wsparcia przedsiębiorców oraz odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

 

Osoby, które będą się chciały dowiedzieć więcej na temat świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji bądź zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły mogą dzwonić pod numer 22 290 87 01.

Przedsiębiorcy natomiast, którzy chcą skorzystać ze wsparcia ZUS w tym czasie pomoc znajdą pod nr 22 290 87 02.

Dla tych z kolei, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej udostępniliśmy nr 22 290 87 03.

 

Konsultanci ZUS są do Państwa dyspozycji w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7:00 – 15:00.

Nadal można korzystać z ogólnopolskiej linii pod numerem 22 560 16 00  w dni robocze w godzinach 7:00-18:00.

 

Dodatkowo w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców można skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń pod bezpośrednimi numerami telefonów, które można znaleźć na stronie www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen

Informacja prasowa: 18.03.2020

 


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

W przypadku zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach czy żłobkach rodzice dzieci w wieku do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, i są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, jak ma to miejsce w przypadku pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne jak to jest przy umowie zlecenia lub własnej działalności gospodarczej. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania.

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zus.pl do swojego płatnika składek np. pracodawcy. Przedsiębiorcy składają oświadczenia w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58.

Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b. Nie potrzeba też zaświadczeń z placówki oświatowej, ani tym bardziej ZUS ZLA od lekarza.

Ważne, żeby oświadczenie wypełniać uważnie. Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie było się zobowiązanym pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę. Możesz  wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta. Trzeba pamiętać o numerze Pesel dziecka i rachunku bankowym.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który wynosi 14 dni, nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem.

Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Jeśli, więc dziecko urodziło się 22 marca 2012 r., to zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicowi do  21 marca 2020 r.

O korzystaniu z zasiłku można poinformować w dowolnym momencie, ale bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jest on całkowicie finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nawet gdy wypłaca go pracodawca.

Informacja prasowa: 19.03.2020

 


 

Wypłaty świadczeń bez opóźnień

 

Placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizują obowiązki. Renty i emerytury są wypłacane w terminach płatności, bez opóźnień. Również wypłaty tzw. trzynastych emerytur są bezpieczne.

Pomimo ograniczeń, wynikających z zaleceń służb sanitarnych, placówki ZUS terminowo, zgodnie     z planem realizują wypłaty świadczeń. Bez zakłóceń ZUS wypłaca zwaloryzowane emerytury i renty.

Również tzw. wypłaty trzynastek nie są zagrożone. Będą one wypłacane z urzędu, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. To dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało osobom, które miały prawo do emerytury lub renty w dniu 31 marca 2020 r.

ZUS na bieżąco ale także pozostałe świadczenia, takie jak zasiłki: pogrzebowy, opiekuńczy, czy chorobowy. W środę ZUS wzmocnił swoją infolinię i uruchomił trzy nowe numery telefonów obsługiwanych przez ekspertów.

Nadal działa również ogólna infolinia ZUS pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci obsługują ją w godzinach 7-18 w dni robocze. Pod trzema dodatkowymi numerami telefonu pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7–15.

Dzwoniąc pod numer 22 290 87 01 każdy może uzyskać informacje na temat obsługi w sprawie zasiłków. Drugi uruchomiony numer 22 290 87 02 to obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a trzeci – 22 290 87 03 to obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Pytania do ZUS można wysyłać również mailem na adres cot@zus.pl. Wysłanie zapytania jest także możliwe po zalogowaniu do naszej Platformy Usług Elektronicznych.

We wszystkich placówkach ZUS przygotowano dla klientów wyodrębnione strefy, w których można samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony.

Informacja prasowa: 19.03.2020

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY