Starogard wspiera remonty elewacji budynków

Miasto przekaże prawie 70 tys. zł na remont elewacji frontowej 3 kamienic i 1 budynku mieszkalno-handlowego w Starogardzie Gdańskim. Taką decyzję podjęła Rada Miasta na sesji w dniu 24...

Miasto przekaże prawie 70 tys. zł na remont elewacji frontowej 3 kamienic i 1 budynku mieszkalno-handlowego w Starogardzie Gdańskim. Taką decyzję podjęła Rada Miasta na sesji w dniu 24 lutego. Wnioski o dotacje rozpatrzono w 2020 roku. Remonty planowane są na rok 2021.

Od 2017 roku właściciele domów i zabytkowych kamienic mogą uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości. Muszą jedynie zdecydować się na odnowienie ich elewacji. Dodatkowo od 2018 roku mogą starać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W 2020 roku do Urzędu Miasta wpłynęły cztery wnioski o dofinansowanie remontu frotowych elewacji budynków zlokalizowanych na Rynku i w pobliżu. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację. Ich właściciele otrzymali 30% wsparcie planowanego, wynikającego z kosztorysu kosztu prac – łącznie prawie 70 tys. zł.

Odnowione zostaną fronty: budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Rynek 18 – Rycerska 1 oraz trzech kamienic przy ul. Sobieskiego 11, Rynek 14 i Rynek 25. Remonty planowane są na rok 2021.

Warunkiem udzielenia przez miasto zarówno jednej, jak i drugiej formy pomocy, jest zastosowanie odpowiedniej kolorystyki i rozwiązań architektonicznych zaakceptowanych przez miasto.

Koncepcja kolorystyki elewacji frontowych kamienic na Rynku, która wskazuje jak mogą one docelowo wyglądać. (kliknij aby zobaczyć link do strony)

Celem pomocy, zaproponowanej mieszkańcom, jest ochrona i poprawa stanu technicznego budynków w obszarze rynku i śródmieścia oraz zahamowanie procesu niszczenia zabytków naszego miasta.

Od 1 stycznia 2021 roku zasady i tryb udzielania w/w dotacji określa nowa uchwała Rady Miasta Nr XXIX/339/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Zgodnie z nią zmieniły się następujące zasady:

  • wnioskodawcy przysługuje zwolnienie do wysokości 50%, 30% lub 20% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem, w zależności od wartości inwestycji;
  • dotacje mogą być udzielone dla budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków już nie tylko w obszarze Rynku, ale na całym terenie, objętym rewitalizacją;
  • dotację można uzyskać nie tylko w przypadku remontu samego frontu budynku, ale również elewacji bocznych pod warunkiem, że będą przylegać do ulic i placów publicznych;
  • wnioskodawca może otrzymać zwrot poniesionych kosztów remontu elewacji frontowej również w przypadku, gdy wykonał go w roku poprzedzającym złożenie wniosku;

Wnioski o udzielenie dotacji składa się na formularzu, który stanowi załącznik do Uchwały:

  1. w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku – do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
  2. w przypadku dofinansowania prac, które zostały przeprowadzone w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji – do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym wykonano prace.

Załącznik: Uchwała: Nr XXIX/339/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku.

Wszelkich wyjaśnień w tej sprawie oraz pomocy udzielają pracownicy Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY