Razem z ZUS na rehabilitację

Ubezpieczeni, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitacje leczniczą. Program bezpłatnej rehabilitacji skierowany jest do osób aktywnych...
Ubezpieczeni, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie na rehabilitacje leczniczą.

Program bezpłatnej rehabilitacji skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, które w wyniku przebytej choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy. Chodzi o to, by zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia.

O skierowanie mogą ubiegać się pracujący zawodowo, a także Ci, którzy pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. W pierwszym półroczu tego roku skorzystało z programu było blisko 39 tys. osób.

Wniosek o rehabilitację leczniczą najlepiej złożyć na druku PR-4, który wypełni lekarz, u którego się leczymy. Może on też być wystawiony na dowolnym formularzu. Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację także na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania, albo na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym, czyli obejmującym pobyt całodobowy  w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu oraz ośrodkowego układu nerwowego. Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia. Może ona też obejmować monitorowanie telemedyczne.

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych kuracją, pobytem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.

Program rehabilitacji leczniczej obejmuje różne form rehabilitacji fizycznej, fizykoterapii, rehabilitacji psychologicznej oraz edukacji zdrowotnej. ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, także miejscowościach uzdrowiskowych. Ich liczba zazwyczaj przekracza 90.

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS przynosi wymierne efekty. W jej wyniku coraz więcej osób odzyskuje zdrowie. Osoby, które uległy nieszczęśliwym wypadkom, po przebytych  urazach i ciężkich chorobach mogą kontynuować karierę zawodową.

Więcej można dowiedzieć się na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY