Rada Gospodarcza znowu działa przy Prezydencie

31 stycznia 2019 roku Janusz Stankowiak powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie. Rada składa się z 11 przedstawicieli środowiska biznesowego, kupieckiego i naukowego. Jej członkowie poprzez swoją wiedzę i doświadczenie...
31 stycznia 2019 roku Janusz Stankowiak powołał Radę Gospodarczą przy Prezydencie. Rada składa się z 11 przedstawicieli środowiska biznesowego, kupieckiego i naukowego. Jej członkowie poprzez swoją wiedzę i doświadczenie wspierają działania prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

 

W myśl kontynuowania dialogu obywatelskiego 31 stycznia 2019 roku prezydent Janusz Stankowiak ponownie powołał pierwszą z sześciu planowanych rad – Radę Gospodarczą.

Dialog obywatelski oparty na współpracy z różnymi środowiskami społecznymi rozpocząłem w poprzedniej kadencji. Moim zdaniem niezwykle ważna dla rozwoju miasta jest bieżąca współpraca z przedstawicielami gospodarki, nauki, kultury, sportu, seniorów czy osób niepełnosprawnych.  Cenię sobie bardzo Państwa opinie, które nie raz służyły mi pomocą w podejmowaniu ważnych dla rozwoju Miasta decyzji – powiedział Janusz Stankowiak. – Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na Państwa pomoc w kolejnej pięcioletniej kadencji. 

Prezydent podziękował wszystkim członkom za przyjęcie nominacji do Rady. Następnie wręczył im stosowne akty powołania. Otrzymali je przedstawiciele Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców:
Hieronim Bieliński
 – właściciel firmy „Integra”,
Grażyna Gryniuk – prezes Zarządu T.I. „Inwest” sp. z o.o.,
Henryk Kinder – właściciel firmy „Polmet”,
Stefan Lubawski – pełnomocnik Zarządu Polpharma S.A.,
Józef PliszkaMariusz Popławski – prezes Zarządu GAMA sp. z o.o.,
Mariusz Szwarc – prezes Zarządu „Broker” sp. z o.o.,
Zbigniew Świadek – właściciel firmy „Jawor”
Jacek Piotr Łepek – przedstawiciel Pomorskiej Szkoły Wyższej,
Danuta Nowak – przedstawicielka Kociewskiego Stowarzyszenia Kupców,
Barbara Podsiadło – przedstawicielka Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług Biuro Rejonowe w Starogardzie Gdańskim.

Jako organ opiniodawczo-doradczy członkowie Rady Gospodarczej będą służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i znajomością problemów społeczno-gospodarczych. Ich zadaniem będzie wspierać zamierzenia i plany prezydenta w zakresie konsultowania spraw dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta, ochrony środowiska i promocji.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Gospodarczej ustalili, że aby kontynuować tematy rozpoczęte w poprzedniej kadencji, przyda im się krótkie sprawozdanie podsumowujące minione cztery lata. Z kolei, aby podjąć dyskusję na nowe tematy, powinni poznać plany oraz zamierzenia prezydenta na najbliższe lata. Poprosili o przygotowanie powyższych dokumentów na następne spotkanie. Na następnym posiedzeniu, które zaplanowali w drugim tygodniu marca, dokonają też wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY