Pobierasz rentę socjalną? Dorobisz więcej

1 stycznia weszły w życie korzystne zmiany dla osób, które dorabiają do renty socjalnej. Teraz obowiązują ich te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności...

1 stycznia weszły w życie korzystne zmiany dla osób, które dorabiają do renty socjalnej. Teraz obowiązują ich te same zasady, które dotyczą dorabiających do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów   i pobierania świadczenia bez obaw o jego zawieszenie.

Od początku 2022 r. jeśli przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tej kwoty to renta socjalna będzie zmniejszana. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg  – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta zostanie zawieszana. To ważna zmiana przepisów, bo do tej pory już przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodował zawieszenie renty. Progi zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące i można je sprawdzić na stronie www.zus.pl.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od nowego roku osoba, która dorabia do renty socjalnej będzie rozliczała się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco – za każdy miesiąc.

Węższy jest również katalog przychodów, które wpływają na wysokość renty socjalnej. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z działalności pozarolniczej. Od tego roku na wysokość renty socjalnej nie będą wpływały przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną, jeśli podejmie pracę powinna o tym i o osiąganych przychodach jak najszybciej zawiadomić ZUS. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY