Pobierasz rentę rodzinną? Pamiętaj o formalnościach!

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą pamiętać, aby złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. To bardzo ważne, ponieważ jeśli zrobią...

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą pamiętać, aby złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. To bardzo ważne, ponieważ jeśli zrobią to zbyt późno nie otrzymają świadczenia za dany miesiąc.

Co do zasady, renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16. lat, jednak uczniowie i studenci mogą ją pobierać nawet do 25. roku życia. ZUS przyznaje  i wypłaca to świadczenie przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie  wypłacane jest  do końca sierpnia, a studentom do końca września.  Jeżeli szkoła, czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.  Gdy w zaświadczeniu nie został wskazany pełny okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Uczniowie muszą to zrobić do końca września, natomiast studenci do końca października.

Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, musi dostarczyć potwierdzenie   z uczelni najpóźniej do końca tego miesiąca. Formalny dokument informujący, że jest studentem może natomiast złożyć na początku października.

Kategorie
RegionWiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY