Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi - informacje ogólne
Od 1 stycznia 2020r. organizacja systemu wywozu odpadów na terenie naszej gminy będzie zadaniem Urzędu. Rada Gminy poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin Wierzyca z powodu ogólnego niezadowolenia mieszkańców z podejmowanych przez Związek decyzji w zakresie ilości pojemników na posesjach oraz częstotliwości wywozu odpadów.

W załączonej ankiecie zwracamy się do Państwa z pytaniami, które mają pomóc nam w wyborze optymalnego systemu wywozu odpadów. Trzeba wyważyć na ile możemy podnieść standard wywozu odpadów, jednocześnie nie generując zbyt wysokiej ceny za usługę. Przy wypełnianiu ankiety należy pamiętać, że częstotliwość wywozu odpadów i ilość pojemników/worków na posesji, ma wpływ na cenę, którą Państwo będziecie musieli zapłacić.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19 ze zm.) od 1 stycznia 2020r. na terenie całej Polski zostanie wdrożony jednolity system selektywnego zbierania odpadów. Minimum, które musimy zapewnić to: selektywna zbiórka papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i bioodpadów. Zatem musimy utrzymać dotychczasową selekcję poszczególnych rodzajów odpadów, która jest już na terenie gminy prowadzona. Nie będzie możliwości zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki na każdą z frakcji będzie częścią usługi wykonywanej przez uprawnionego do odbioru odpadów przedsiębiorcę, czyli w ramach wnoszonej opłaty zostaną dostarczone do każdej nieruchomości pojemniki lub worki.

Natomiast Państwo macie możliwość wypowiedzenia się w kwestii częstotliwości wywozu odpadów dla poszczególnych frakcji, ilości pojemników oraz zastosowania zbiorczych pojemników na odpady segregowane. W tym celu zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się swoimi uwagami. Wypełnione ankiety można składać u sołtysa, w biurze podawczym Urzędu Gminy (parter) lub przesłać na adres Urzędu (ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.) w terminie do dnia 7 marca 2019r.

Pytania można kierować do p. Piotra Kołakowskiego, tel. 585625067, wew. 303, e-mail odpady@ugstarogard.pl .

 Ankieta wersja .pdf   Ankieta 2020

Ankieta ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Ankieta ZABUDOWA WIELORODZINNA 

Źródło:/ug.pl/

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY