ERASMUS+ w SOSW

Z dniem 1 września 2017 roku  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczyna realizację projektu „Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach...
Z dniem 1 września 2017 roku  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczyna realizację projektu „Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ . Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy, w związku z czym termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2018 roku.

Działaniami w ramach projektu objęta zostanie grupa 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd. prowadząca zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Nauczyciele obejmują uczniów – pacjentów intensywnymi działaniami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz opiekuńczo – wychowawczymi. W skład zespołu wchodzą nauczyciele przedmiotów, systematycznie poszerzający swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i studiach podyplomowych. Wszyscy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej.

 Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zdobycie wiedzy na temat szerszego zastosowania innowacyjnych metod, technik i środków dydaktycznych oraz nowych form organizacyjnych w pracy z uczniem przewlekle chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz kompleksowe wdrożenie rozwiązań przynoszących długotrwały efekt.

W ramach  projektu zorganizowane zostaną dwie wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide – szkoły państwowej, w której  praca edukacyjno – wychowawcza opiera się na podstawowych ideach Janusza Korczaka (Deklaracja Praw Dziecka), które sprawiają, że zasady panujące w szkole są dla uczniów jasne, zrozumiałe i dają im poczucie bezpieczeństwa. Szkoła Friedrich-Elvers ma długą tradycję współpracy międzynarodowej, co pozwoliło na wprowadzenie nowatorskich metod pracy z uczniami o różnych potrzebach i możliwościach.

Trwają przygotowania do kursu języka angielskiego, by podnieść kompetencje językowe nauczycieli chcących zaangażować siebie i uczniów w projekty międzynarodowe.

 

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY