Budżet 2022 przyjęty. Miasto planuje zainwestować 42 mln zł

Rada Miasta na sesji w dniu 22 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2022 rok. Najwięcej pieniędzy ponad 144 mln zł Miasto wyda na oświatę, rodzinę, i pomoc społeczną....

Rada Miasta na sesji w dniu 22 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2022 rok. Najwięcej pieniędzy ponad 144 mln zł Miasto wyda na oświatę, rodzinę, i pomoc społeczną. W rozwój miejskiej infrastruktury planuje zainwestować ponad 42 mln zł.

Przyszłoroczny budżet uwzględnia wszystkie możliwe źródła dochodów i zabezpiecza środki na prawidłowe funkcjonowanie miasta. Prace nad  budżetem na rok 2022 przebiegały w nietypowej atmosferze wielu niejasności i znaków zapytania związanych nie tylko z brakiem możliwości precyzyjnego określenie skutków inflacji, chociażby z tytułu zwiększenia kosztów mediów czy realizacji planowanych inwestycji, ale także w związku z zapowiedzią wprowadzenia rządowego programu tzw. „polskiego ładu”.  Wprowadzenie w życie jego założeń i późniejsza realizacja będą miały decydujący wpływ na finanse samorządów w przyszłym roku i latach kolejnych. Prawdopodobnie w znacznym stopniu zdeterminują realizację przyszłorocznego budżetu. Mimo to prezydent miasta wraz ze swoimi współpracownikami przygotowali realny budżet, zapewniając w nim pieniądze na pomoc społeczną, oświatę, kulturę, sport, ochronę środowiska, promocję i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje natomiast zostały zaplanowane w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie użytkowników i kontynuowały przyjętą przeze prezydenta Janusza Stankowiaka politykę zrównoważonego, dynamicznego rozwoju miasta. 

Utrzymanie tempa rozwoju miasta priorytetem budżet

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2022 roku planuje wydać ponad 42 mln zł.

Wśród największych inwestycji planowanych w 2022 w Starogardzie Gdańskim są m.in.
• Przebudowa ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
• Przebudowa ul. Kryzana i Starzyńskiego
• Budowa sali sportowej przy PSP 8,
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek – budowa placu zabaw i labiryntu,
• Przebudowa 8 przejść dla pieszych
• Rozpoczęcie budowy Centrum Kulturalnego Kociewie

– Na rozbudowę i przebudowę wojewódzkiej i miejskiej sieci dróg w 2022 roku Miasto planuje wydać ok. 16 mln zł. – informuje zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dodatkowe oświetlenie ulic, dokumentację techniczną modernizacji ostatniego odcinka Alei Jana Pawła II (etap3) oraz ulicy Prusa, rozpoczęcie budowy ul. Zachodniej i Dolnej oraz ul. Kopicza, a także na remonty szkól i przedszkoli. W przyszłorocznym budżecie mamy też środki na wsparcie Zarządu Dróg Wojewódzkich celem kontynuacji budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej, jak równie na dokończenie zadań z Budżetu Obywatelskiego.

W 2022 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na modernizację kamienic, renowację murów obronnych i przebudowę ulic w centrum miasta zabezpieczono w budżecie ok. 2,7 mln zł.  Zgodnie z deklaracją prezydenta w budżecie zapewniono też środki na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb. Podobnie jak w latach poprzednich w 2022 roku Miasto przeznaczy na ten cel ok. 2 mln zł.

Plany finansowe na 2022

Zgodnie z uchwalonym budżetem, dochody Miasta w 2022 roku mają osiągnąć kwotę ponad 222 mln złotych, natomiast wydatki planowane są na poziomie 252 mln złotych.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kendzierska-Błyskal – udział wpływów z podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2022 roku szacuje się na prawie 47 mln zł. O ile ten w założeniach jest niższy o ok. 5,4 proc. w stosunku do założeń roku 2021, o tyle łączny planowany dochód z podatków jest wyższy o 2,5 miliona złotych od kwoty uchwalonej w 2021 roku. Wyniesie ponad 106 mln zł, co stanowi ok. 47,7 proc. wszystkich wpływów do miasta.

Najwięcej na oświatę

Wydatki bieżące w 2022 r. zaplanowane są na poziomie 210,7 mln zł. Pozycją generującą największe koszty w tym zakresie jest oświata i wychowanie. Miasto wyda na nią prawie 90 mln zł, tj. o ponad 8 mln zł więcej względem przewidywanego wykonania w 2021 roku. Ta kwota może jeszcze ulec zmianie, bo w planie na 2022 roku nie ujęto środków od Wojewody Pomorskiego na przedszkola i zakup podręczników, które w 2021 roku stanowiły kwotę ponad 2,4 mln zł. Tuż za oświatą stoi rodzina i pomoc społeczna. Wydatki na nie pochłoną prawie 55 mln zł. Będą jednak mniejsze o ok. 32 mln zł niż w tym roku. Różnica jest konsekwencją decyzji rządu o przekazaniu od stycznia 2022 roku realizacji świadczenia „500+” do ZUS. Porównując dalej założenia roku 2021 i 2022, w roku 2022 więcej też, bo ok. 25 mln zł kosztować będzie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Również na transport i łączność w 2022 roku Miasto planuje wydać o ok. 8 mln zł więcej niż 2021 roku – ponad 23,5 mln zł. W sumie na powyższe cele zadysponowano 76,2 proc. wszystkich wydatków.

– Ten i poprzedni rok uświadomiły nam wszystkim, jak wiele razy zmuszeni byliśmy weryfikować swoje plany zarówno życiowe, jak i zawodowe. W przypadku miasta dotyczyły one głównie rozwoju i rozbudowy miejskiej infrastruktury. Niestety zmuszeni byliśmy od nowego roku podnieć kwoty podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz opłaty za wywóz śmieci. Te jakże niepopularne decyzje musieliśmy podjąć ze względu na rosnące koszty utrzymania miasta i realizację podstawowych zadań nałożonych na samorządy. Powodem tego jest też rosnąca inflacja oraz rządowe decyzje i wiążące się z nimi wielkie niewiadome, dotyczące chociażby subwencji mającej zrekompensować straty dla budżetu miasta w związku z wprowadzeniem „polskiego ładu”. Nie chcemy wstrzymywać zaplanowanych inwestycji, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwłaszcza że na ich realizację udało nam się pozyskać z rządowych programów ponad 40 mln zł. Mam nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez kolejny trudny rok, oby wolny od tego, co odbiera nam w tej chwili poczucie bezpieczeństwa. Zapewniam wszystkich, że jesteśmy gotowi stawić czoło wszelkim wyzwaniom i podejmować takie działania, aby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było jak najmniej uciążliwe – spuentował prezydent Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2022 rok uchwalony

Na sesji w dniu 22 grudnia 2021 roku, po wysłuchaniu stanowisk klubów radnych i dyskusji, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok. Głosowało 20 radnych ( 1 radny był nieobecny). Za przyjęciem budżetu swój głos oddało 13 radnych,  6 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny było „przeciw”.

Prezydent miasta podziękował wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali projekt budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY