TY TEŻ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO

Czy chcesz, aby w Twojej okolicy było bezpieczniej? Jeśli tak, to możesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Usiądź przed komputerem i za pomocą Internetu powiadom stróżów...

Czy chcesz, aby w Twojej okolicy było bezpieczniej? Jeśli tak, to możesz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Usiądź przed komputerem i za pomocą Internetu powiadom stróżów prawa o swoich spostrzeżeniach.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to specjalnie przygotowane narzędzie internetowe, które posiada swoją zakładkę na każdej policyjnej stronie internetowej. Aplikacja umożliwia mieszkańcom anonimowy kontakt z miejscowymi funkcjonariuszami.

Wystarczy wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.htmlhttps://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html  i zaznaczyć na mapie miejsce, w którym dochodzi do łamania prawa. Dzięki KMZB każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Mundurowi przypominają, że  aby zaznaczyć na mapie miejsce potencjalnie niebezpieczne, należy kliknąć link: MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Po otworzeniu mapy należy wybrać i przybliżyć miejsce, które nas interesuje. Gdy już takie wybierzemy, klikamy na plusik w czerwonym kółku w lewym dolnym rogu ekranu „Dodaj zgłoszenie” i oznaczamy na mapie miejsce, wskazując jedno z możliwych do wyboru zagrożeń. Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, to tylko część zagrożeń, jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wspomniana aplikacja od momentu jej uruchomienia cieszy się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy powiatu starogardzkiego aktywnie informują Policję o pojawiających się zagrożeniach. Tylko w pierwszych 4 miesiącach 2024 roku funkcjonariusze ze starogardzkiej komendy otrzymali w ten sposób ponad 2300 zgłoszeń.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Starogardzcy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY