Między mrokiem i światłem

W Galerii_A im. Michała Faryseja odbył się wernisaż Karoliny Aszyk „Between III/ Pomiędzy III” oraz Zbigniewa Treppa „I believe in the life everlasting II/ Wierzę w życie wieczne II”....

W Galerii_A im. Michała Faryseja odbył się wernisaż Karoliny Aszyk „Between III/ Pomiędzy III” oraz Zbigniewa Treppa „I believe in the life everlasting II/ Wierzę w życie wieczne II”.

W projekcie Between III, odwołując się w sposób aluzyjny do pojęcia „przejścia”, celem Karoliny Aszyk jest nawiązanie do wymiaru Przejścia jako Paschy w rozumieniu jakie nadaje mu chrześcijańskie doświadczenie wiary. W najnowszej odsłonie projektu Between artystka posługuje się symbolizacją, która w jej zamiarze może postawić odbiorcę na granicy doświadczenia religijnego i egzystencjalnego.

– Nie ma wątpliwości, że światło ma ścisły związek z fotografią. Przejawia się on zarówno w fizycznym jak i chemicznym jego oddziaływaniu. Kreacyjna rola światła będąc czysto fizykalna, zawiera równocześnie znaczenia metafizyczne, a sama fotografia, która jest efektem dotknięcia światłem, w moim odczuciu ma wymiar transcendentalny – twierdzi Karolina Aszyk. – Twarze, które zostają zatrzymane w kadrze w postaci obrazu negatywowego wywołują wzmocnioną presję na odbiorcy. Dotyczy to w moim odczuciu nie tylko doświadczania motywu ukazanego w obrazie w wymiarze fizycznym, lecz również transcendentalnym. Posiadam świadomość, że poszukiwanie pierwiastka metafizycznego w fotografii nie może ignorować materialności. W mojej koncepcji artystycznej ważne jest, by spotkanie pierwiastka metafizycznego z materialnym dokonało się za pośrednictwem cielesności.

„I believe in the life everlasting II” jest z kolei wielozdjęciową kompozycją złożoną z ponad dwudziestu modułów, co umożliwia uzyskanie wielu wariantów ekspozycyjnych.

– Taki zabieg formalny jest rozwinięciem stosowanej już wcześniej przeze mnie metody, którą zapoczątkowałem w latach 90., polegającej na rozwijaniu autorskiej koncepcji „dzieła otwartego”. Wówczas i obecnie, chodziło mi o podjęcie dyskursu z chrześcijańską tradycją wizualną, szczególnie nurtu zachodniego – wyjaśnia Zbigniew Treppa. – Podczas tworzenia prac zaprezentowanych na wystawie moim podstawowym celem było znalezienie takich form wizualności, które z jednej strony mogłyby w sposób twórczy podjąć dialog z tradycyjnymi estetykami, z drugiej zaś mogłyby wnieść istotne wartości do współczesnej ikonosfery w obszarze sacrum. Patrząc od strony konwencji fotograficznej, prace te umiejscawiam w sferze szeroko rozumianej kreacji artystycznej nurtu fotomedialnego.

Wystawę można oglądać do 15 marca.

Kategorie
KulturaWiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY