Janusz Stankowiak Przyjacielem Seniorów

Prezydent Starogardu Gdańskiego oraz właściciel firmy Polmet zostali laureatami konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Janusz Stankowiak otrzymał tytuł Przyjaciela Seniorów. Henryk Kinder został Pracodawcą przyjaznym Seniorom w...

Prezydent Starogardu Gdańskiego oraz właściciel firmy Polmet zostali laureatami konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Janusz Stankowiak otrzymał tytuł Przyjaciela Seniorów. Henryk Kinder został Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie starogardzim.

21 maja b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP ogłosił wyniki konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”.

Co roku Marszałek przyznaje nagrody w trzech kategoriach Konkursu. Zwyczajnego-Niezwyczajnego Seniora lub Seniorki, Pracodawcy przyjaznego Seniorom oraz Przyjaciela lub Przyjaciółki Seniorów. Laureaci wybierani są spośród zgłoszonych kandydatów z każdego powiatu.

Kapituła Konkursowa wyróżniła w tym roku 41 osób. Wśród nich działalność na rzecz seniorów aż dwóch osób z naszego miasta zyskała uznanie członków Kapituły. Prezydent Miasta Janusz Stankowiak otrzymał tytuł Przyjaciela Seniorów, a Henryk Kinder właściciel firmy Polmet tytuł Pracodawcy przyjaznego Seniorom.

W ocenie pod uwagę brane były przede wszystkim dwie kwestie. Dokonania wskazujące, że kandydat do nagrody wyróżnia się szczególną aktywnością w działaniu na rzecz osób starszych oraz promocja działań międzypokoleniowych. 

Janusz Stankowiak Przyjacielem Seniorów

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak od lat promuje i rozwija w mieście politykę senioralną. Tworzy w mieście przestrzenie, które służą integracji społecznej i międzypokoleniowej. To z jego inicjatywy powstał w Starogardzie Uniwersytet III Wieku, który w tym roku świętuje swoje osiemnaste urodziny. Od przeszło 5 lat prężnie działa Dzienny Dom Senior +, którego Janusz Stankowiak jest częstym gościem. Powołał Radę Seniorów jako organ doradczy, w skład którego wchodzą seniorzy, znający swoje środowisko najlepiej. Z jego inicjatywy od 2016 roku co roku seniorzy hucznie obchodzą Międzynarodowy Dzień Seniora. Chętnie uczestniczą w specjalnie organizowanej dla nich imprezie kulturalnej. Prezydent wspiera osoby starsze na różne sposoby. Zawsze znajduje czas, by z nimi porozmawiać podczas wszelkiego rodzaju spotkań kulturalnych czy sportowych. Służy pomocą wszędzie, gdzie ta pomoc jest możliwa badź konieczna. 

W 2017 r. dzięki przychylności prezydenta miasto Starogard Gdański przystąpiło do programu „Miasto Przyjazne Seniorom” oraz „Ogólnopolska Karta Seniora”.  Dzięki Karcie Seniora seniorzy mogą korzystać ze zniżek u partnerów programu, zarówno w Starogardzie, jak i w całej Polsce. Również dzięki współpracy Prezydenta z Radą Seniorów powstał informator pn. „Przyjazny Starogard dla Seniorów”, który zawiera informacje dotyczące spraw osób starszych, m.in. informacje na temat uprawnień i przywilejów seniorów, a także o możliwościach, jakie niosą instytucje miejskie i nie tylko. Troska Prezydenta o seniorów ma swoje odzwierciedlenie również we wsparciu przez Janusza Stankowiaka organizacji kombatanckich i spółdzielczych Klubów Seniora działających na terenie miasta.

Henryk Kinder – Pracodawcą przyjaznym Seniorom

POLMET posiada status Zakładu Pracy Chronionej, co przedkłada się na to, że 60% osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie posiada grupę inwalidzką. Są to jednocześnie osoby w wieku 50+. Wiąże się to z zapewnieniem pracownikom stałej opieki lekarskiej, krótszego czasu pracy na zmianach i pomocy w wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Pan Henryk Kinder z powodzeniem wspiera aktywność zawodową tych osób. Podkreśla przy tym, że POLMET jest firmą rodzinną, więc równie rodzinną atmosferę stara się utrzymać na terenie całego zakładu.

W polityce jego firmy najważniejszą rolę odgrywają działania społecznie odpowiedzialne, które umożliwiają utożsamianie się ze wspólnotą samorządową. Pana Henryk Kinder wspiera finansowo lokalne organizacje pozarządowe tj. Związek Inwalidów RP oraz Związek Emerytów i Rencistów, którego jest aktywnym członkiem.

Ponadto jest przedsiębiorcą należącym do Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców oraz członkiem Rady Gospodarczej, działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Za całokształt swych dotychczasowych działań został wyróżniony Nagrodą Prezydenta w dziedzinie gospodarki „Wierzyczanka 2017”.

W 2018 roku, za wieloletnią ofiarną służbę społeczną na rzecz kultywowania tradycji II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, został uhonorowany srebrnym Krzyżem Szwoleżerskim. Natomiast w uznaniu zasług za działalność społeczną, kulturalną i publiczną na rzecz miasta Starogard Gdański i jego mieszkańców otrzymał medal pamiątkowy za zasługi z okazji 100. rocznicy powrotu Starogardu do Państwa Polskiego. Pan Henryk Kinder, poza lokalną działalnością, jest aktywnym działaczem wspierającym ościenne gminy, za co w dowód uznania otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Kaliska”.

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY