Gmina i Miasto Starogard tworzą nową przestrzeń współpracy samorządowej

Włodarze Gminy Starogard Gdański odwiedzili włodarzy Miasta. Rozmawiali o współpracy w zakresie usług komunikacyjnych, kontynuacji udziału w aglomeracji wodociągowo-kanalizacyjnej Starogard, usług oświatowych, zadań komunalnych oraz kwestii dotyczących realizacji zadań...

Włodarze Gminy Starogard Gdański odwiedzili włodarzy Miasta. Rozmawiali o współpracy w zakresie usług komunikacyjnych, kontynuacji udziału w aglomeracji wodociągowo-kanalizacyjnej Starogard, usług oświatowych, zadań komunalnych oraz kwestii dotyczących realizacji zadań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania.

Wójt Gminy Starogard Gdański Artur Osnowski oraz jego zastępca Marcin Byczkowski byli gośćmi Prezydenta Miasta Janusza Stankowiak. W spotkaniu uczestniczyli również zastepca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski i zastępca ds techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert.

Było to pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranych włodarzy Gminy Starogard Gdański z włodarzami miasta po wyborach samorządowych 2024.

Spotkanie miało na celu ustalenie przestrzeni wspólnych, na polu których możliwa będzie ich dalsza współpraca. Uczestnicy przedyskutowali tematy dotyczące zadań łączących obie jednostki samorządu terytorialnego. Omówili m.in. kwestię realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie usług komunikacyjnych. Zastanawiali się na sposobem poszerzenia tych usług lub znalezienie innej atrakcyjnej formuły spełnienia oczekiwań mieszkańców Koteż, Okola, Rokocina i Kokoszkowych, jeśli chodzi o skomunikowanie gminy z miastem. Dalej poruszyli kwestie funkcjonowania gminnej spółki odpowiedzialnej za realizację zadań dotyczących programu „Czyste Kociewie.  Omówili też zagadnienia stanowiące podstwę do opracowywania wniosków o unijne dofinasowanie projektów w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym.

Na koniec zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki poprosił wójta Gminy o deklarację, czy pootrzymuje udział Gminy w aglomeracji wodno-kanalizacyjnej Starogard Gdański. Z wcześniejszej deklaracji wynika,  że terenami objetymi  projektem są Okole, Kokoszkowy i Klonówka. Podkreślił, że ważne jest, aby Wójt upewnił się, że Gmina jest w stanie osiągnąć 98% procentowy poziom skanalizowania wskazanych obszarów, co stanowi wymóg porozumienia.

Całe spotkanie odbyło się w miłej, przyjacielskiej atmosferze, a zakończyło je wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Kategorie
Wiadomości
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY