24starogard na Facebook

26 lutego 2017, Niedziela

Wydział Rozwoju w internecie

piątek, 24 czerwca 2011 00:30

Na stronie internetowej starogardzkiego Urzędu Miasta w 2010 roku pojawiła się nowa zakładka, a w niej informacje o projektach realizowanych w Starogardzie Gdańskim ze środków pozyskanych przez Wydział Rozwoju z programów Unii Europejskiej, województwa pomorskiego i ministerialnych.

Nowa zakładka na www.starogard.pl, pod nazwą Projekty Unijne, jest autorskim pomysłem Wydziału Rozwoju i prezentuje efekty pracy wydziału, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych dla miasta.
Zakładka została zaprojektowana tak, aby w jednym miejscu znalazły się informacje o środkach pozyskanych z:
- RPO WP - czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach którego są wspierane głównie projekty inwestycyjne,
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego wspierane są tzw. projekty miękkie, np. edukacyjne, szkoleniowe,
- Projektów Partnerskich - czyli projektów, w których Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner,
- Pozostałych Projektów realizowanych, przy wsparciu z innych funduszy pozabudżetowych np. wojewódzkich, ministerialnych.
Klikając na banner z napisem Projekty Unijne po prawej stronie www.starogard.pl uzyskać można informacje o inwestycjach dofinansowanych przez UE takich jak: zakup 11 niskopodłogowych autobusów, budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej, termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych, projektach Popołudniowe Przedszkole i Radosna Szkoła czy "orlikach".
Zakładka redagowana przez Wydział Rozwoju systematycznie będzie uzupełniana o informacje dotyczące aplikowania o środki unijne i pozabudżetowe, wyników konkursów, etapów realizacji inwestycji, które trwają lub rozpoczną się w Starogardzie Gdańskim dzięki pozyskanym przez Wydział Rozwoju środkom.

Więcej informacji na www.starogard.pl