24starogard na Facebook

26 lutego 2017, Niedziela

Dyskusja wokół przyszłości starogardzkiego kina fotoaudio

wtorek, 05 marca 2013 16:08

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta najszersza dyskusja miała miejsce na temat przyszłości starogardzkiego Kina Sokół, podczas której dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury omówił problemy kina, które rok ubiegły zakończyło stratą w wysokości 117 157 zł.


Dyrektor SCK Janusz Stankowiak sytuację starogardzkiego kina na tle kin studyjnych i sieciowych w całej Polsce zobrazował w prezentacji, która miała ułatwić dyskusję wokół tego tematu.  


Mówi Janusz Stankowiak - dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury

Prezentacja zawierała także trzy warianty, które zdaniem dyrektora SCK są możliwe. Pierwszy obejmował likwidację lub dzierżawę kina, drugi jego kompleksową modernizację, a trzeci modernizację obiektu kina w Kulturalne Centrum Interdyscyplinarne posiadające salę kinowo-teatralno-konferencyjną na około 200 miejsc z doskonale wyposażoną infrastrukturą techniczną, salę galeryjno-wystawienniczą oraz kawiarnię muzyczną. Za ta ostatnią optowała nie tylko część radnych, ale także sam dyrektor, który wskazał też możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia.


Mówi Janusz Stankowiak - dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury

Co niektórzy radni nie zgadzali się z tezami zawartymi z prezentacji, twierdząc, że ratunkiem dla starogardzkiego kina byłaby jego wcześniejsza cyfryzacja.


Mówi Rafał Neumann - wiceprzewodniczący Rady Miasta (Platforma Obywatelska)


Mówi Aleksandra Florek - radna Platformy Obywatelskiej

Zdaniem dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury sytuacja Kina Sokół ze względu na zapowiadane od kilku lat budowy galerii handlowych posiadających kina sieciowe, sytuacja jest szczególnie niewygodna w podejmowaniu bądź, co bądź ważnej decyzji.


Mówi Janusz Stankowiak - dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury

Prezydent miasta Edmund Stachowicz stwierdził, że temat kina był podejmowany od kilku lat, a temat budowy galerii posiadających kina sieciowe jest wciąż aktualny.


Mówi Edmund Stachowicz - prezydent miasta

Radni uznali, że do tematu dotyczącego przyszłości Kina Sokół powrócą w maju.