Sami swoi w Kaliskach

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach odbył się XVIII Wernisaż „Sami swoi”, czyli przegląd dorobku artystów amatorów z terenu Gminy Kaliska oraz zaproszonych gości ze Starej Kiszewy. Projekt  dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.